previous pauseresume next

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس شاخص H

بنابر گزارش رتبه بندی ارائه شده از سوی گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس شاخص h-index در پایگاه اسکوپوس در بین سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 

وضعیت مقالات منتشر شده در مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI

قابل توجه پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه

 

بنابر اعلام معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مقالات منتشر شده در مجلات نمایه شده در ESCI به منظور ارائه در فرآیندهای ترفیع، ارتقاء، ارزشیابی، پاداش مقالات، جشنواره رازی و سایر فرآیندهای مربوطه، به اطلاع می رساند، برای آن دسته از مقالات منتشر شده در مجلات مورد اشاره که در حال حاضر عنوان و چکیده آنها در دسترسی بانک اطلاعاتی ISI Web of Science Core Collection  دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آدرس http://webofknowledge.com قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است، نمایه (ایندکس) ISI Web of Science محسوب شده و امتیاز بانک اطلاعاتی مذکور را دارد.

ایجاد دسترسی به نمایه نامه ESCI پایگاه ISI و مجلات ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در آن

قابل توجه پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه

 

با اقدام صورت گرفته توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای نمایه سازی مجلات حوزه پزشکی، تاکنون ۳۰ عنوان از مجلات مذکور در نمایه نامه ESCI پایگاه ISI ایندکس شده است.

فراخوان پاداش فعالیت های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه در سال ۱۳۹۵

به اطلاع پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند، امکان ورود اطلاعات مقالات جدید جهت درخواست پاداش، در سامانه پاداش فعالیت های پژوهشی (OPR) فراهم گردید.
 

صفحه‌ها

اشتراک در  اداره علم سنجی RSS