previous pauseresume next

فهرست دانشمندان ۱% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام ESI در May2016

نتایج جدید نظام رتبه بندی Essencial Science Indicators در May 2016 اعلام شد. در لیست اعلام شده خانم ها دکتر رویا کلیشادی، دکتر ژاله ورشوساز و دکتر لیلا آزاد بخت و جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها است.

لیست دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور در فایل پیوست ارائه می شود.

فایل پیوست: