previous pauseresume next

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI سال ۲۰۱۶ میلادی

نتایج جدید رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه November سال ۲۰۱۶ میلادی نظام رتبه بندی (Essential science Indicators) اعلام شد. نتایج در فایل پیوست قابل مشاهده است.