previous pauseresume next

وضعیت مقالات منتشر شده در مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI

قابل توجه پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه

 

بنابر اعلام معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مقالات منتشر شده در مجلات نمایه شده در ESCI به منظور ارائه در فرآیندهای ترفیع، ارتقاء، ارزشیابی، پاداش مقالات، جشنواره رازی و سایر فرآیندهای مربوطه، به اطلاع می رساند، برای آن دسته از مقالات منتشر شده در مجلات مورد اشاره که در حال حاضر عنوان و چکیده آنها در دسترسی بانک اطلاعاتی ISI Web of Science Core Collection دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آدرس http://webofknowledge.com قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است، نمایه (ایندکس) ISI Web of Science محسوب شده و امتیاز بانک اطلاعاتی مذکور را دارد.