previous pauseresume next

اعلام ضریب تاثیر مجلات Web of Science در سال ۲۰۱۸

ضریب تاثیر (Impact Factor) مجلات نمایه شده در Web of Science برای سال ۲۰۱۸، در پایگاه Journal Citation Report  اعلام شد.

همه ساله در اواسط ماه ژوئن، پایگاه JCR که توسط موسسه Clarivate Analytics منتشر می شود، فهرستی از نشریات معتبر نمایه شده در این پایگاه را به همراه مقادیر شاخص های مختلف از قبیل ضریب تاثیر (IF) و ضریب تاثیر پنج ساله و ... نشریات ارائه می دهد. 

جهت مشاهده لیست مجلات و شاخص‌های مربوطه به قسمت گزارش‌های علم سنجی/ مجلات علمی مراجعه نمایید.