previous pauseresume next

رتبه بندی دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس December 2015 براساس استنادات در Google Scholar

نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وبومتریکس در دسامبر سال ۲۰۱۵ اقدام به رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس میزان استناد مقالات پژوهشگران دانشگاه در پایگاه گوگل اسکولار نموده است. ملاک این رتبه بندی، ۱۰ پژوهشگر دارای بیشترین میزان استناد در پایگاه مذکور در هر دانشگاه است. همچنین درج نام دانشگاه به شیوه صحیح در وابستگی سازمانی و نیز آدرس پست الکترونیک دانشگاهی پژوهشگران در پروفایل آنها در نظر گرفته شده است. براساس رتبه بندی حاصل از این استنادات، ۱۲۰۰ دانشگاه برتر جهان معرفی شده اند. در مجموع، ۸ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی انتخاب شده که از بین دانشگاه های علوم پزشکی، فقط دو دانشگاه تهران و اصفهان قرار دارند. تعداد استنادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این رتبه بندی، ۲۳۸۴۳ استناد ذکر شده است.

 

لیست ۱۲۰۰ دانشگاه برتر جهان

لیست ۸ دانشگاه برتر ایران