previous pauseresume next

اصلاح پروفایل اعضای هیات علمی در اسکوپوس

نظر به ایجاد سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی براساس پایگاه اطلاعاتی Scopus و به منظور درج این اطلاعات به صورت صحیح و بی نقص، لازم است اعضای محترم هیات علمی که دارای چندین پروفایل با اطلاعات ناقص در این پایگاه هستند و یا یک پروفایل دارند ولی مقالات آن نیاز به ویرایش دارد، نسبت به اصلاح پروفایل خود اقدام نموده و Author ID درج شده در آن را در فرصتی که از سوی اداره علم سنجی اعلام خواهد شد، به این اداره ارائه نمایند. لازم به ذکر است که شیوه ویرایش پروفایل و یا ادغام پروفایل ها در لینک زیر شرح داده شده است.

 

شیوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد در اسکوپوس برای نویسندگان