previous pauseresume next

مهلت ورود اطلاعات فعالیت های پژوهشی در سامانه پاداش

قابل توجه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
امکان ورود مقالات جدید در سامانه پاداش فعالیت های پژوهشی از تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ تا تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ به منظور ورود آن دسته از مقالات قابل درخواست که در زمان تعیین شده وارد نشده اند، فراهم گردید.

بهره برداری آزمایشی از سامانه پاداش فعالیت های پژوهشی

به اطلاع می رساند سامانه دریافت اطلاعات مربوط به پاداش فعالیتهای پژوهشی، به صورت آزمایشی از تاریخ ۱/۷/۹۳ صرفاً برای اعضای هیأت علمی،کارمندان و دانشجویان دانشکده بهداشت و دندانپزشکی راه اندازی گردیده است.

صفحه‌ها

اشتراک در  اداره علم سنجی RSS