previous pauseresume next

ایجاد دسترسی به نمایه نامه ESCI پایگاه ISI و مجلات ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در آن

قابل توجه پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه

 

با اقدام صورت گرفته توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای نمایه سازی مجلات حوزه پزشکی، تاکنون ۳۰ عنوان از مجلات مذکور در نمایه نامه ESCI پایگاه ISI ایندکس شده است. مقالات مجلات نمایه شده از ابتدای سال ۲۰۱۵ از طریق دسترسی ایجاد شده به نمایه نامه مذکور، برای دانشگاه های علوم پزشکی قابل مشاهده است.
در ادامه فهرست ۳۰ مجله نمایه شده پیوست می شود.