previous pauseresume next

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI سال ۲۰۱۵ میلادی

نتایج جدید رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال ۲۰۱۵ میلادی نظام رتبه بندی (Essential science Indicators) اعلام شد. نتایج در فایل پیوست قابل مشاهده است.

فایل پیوست: