previous pauseresume next

تمدید مهلت ورود اطلاعات مقالات در سامانه پاداش

قابل توجه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
مهلت درخواست پاداش مقالات برای آن دسته از مقالاتی که در بازه زمانی تعیین شده در سامانه مربوطه وارد نشده اند، تا پایان روز شنبه ۹۴/۱۲/۲۲ تمدید گردید. لازم به ذکر است این مهلت مجدداً تمدید نخواهد شد.